Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejszy dokument pod nazwą „Polityka prywatności” ma na celu ochronę danych osób korzystających ze strony www.supercarclub.pl.
Strona www.supercarclub.pl jest prowadzona przez 4B11 sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 145, 02-715 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Xll Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000788531, REGON: 3835739050, NIP: 5213868251.

Prywatność naszych użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności, dzięki czemu dowiecie się Państwo:

  1. jakie rodzaje informacji pozyskujemy i jakimi sposobami;
  2. do czego przeznaczymy lub wykorzystamy pozyskane informacje;
  3. o prawie wglądu do pozyskanych informacji, ich modyfikacji oraz usunięcia.

Rodzaje pozyskiwanych informacji

Dane zebrane od Państwa są wykorzystywane jedynie na cele określone w niniejszej Polityce Prywatności lub wskazane użytkownikowi bezpośrednio przed pozyskaniem tych danych, w tym w szczególności na cele funkcji konkretnego formularza.

Komunikacja między Państwa komputerem a systemem może w niektórych sytuacjach odbywać się z wykorzystaniem protokołu SSL (Secure Socket Layer) – czyli być zaszyfrowana. Dbamy o bezpieczeństwo naszych baz danych, które są dostatecznie chronione przed dostępem osób trzecich.

Informacje pozyskujemy poprzez:

  1. dobrowolne ich wprowadzanie przez użytkownika w formularzach;
  2. zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies;
  3. gromadzenie logów serwera WWW.

ad 1)

Chronimy dane naszych użytkowników, które są zbierane i przetwarzane tylko na potrzeby korzystania ze strony www.supercarday.pl. Nie udostępniamy żadnym osobom trzecim jakichkolwiek danych zebranych za pomocą strony www.supercarday.pl za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz 4B11 sp. z o.o. na podstawie odrębnych umów, w szczególności podmiotów prowadzących serwisy obsługujące płatności oraz innych podmiotów – na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Do danych osobowych przekazywanych poprzez formularze udostępniane na stronie www.supercarday.pl zaliczają się przede wszystkim: imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres poczty elektronicznej. W przypadkach prawem przewidzianych dane osobowe mogą być umieszczane w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

ad 2)

Aby dostarczać usługi na możliwie najwyższym poziomie oraz dostosowywać treści do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników korzystamy z tzw. ciasteczek (cookies) oraz logów systemowych. O sposobie w jakim wykorzystujemy cookies piszemy w naszej Polityce plików cookies.

ad 3)

Logi serwera WWW mogą zawierać informacje o parametrach technicznych połączenia i odwiedzanych podstronach. Informacje techniczne to przede wszystkim: czas zapytania HTTP, adres IP użytkownika, błędy http, adres strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link), informacja o użytej przeglądarce internetowej. Informacje te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb bezpieczeństwa oraz statystyki odwiedzin.

Przeznaczenie pozyskiwanych informacji

Dane podawane przez Państwa na stronie www.supercarday.pl są wykorzystywane jedynie w celu nawiązania z Państwem kontaktu drogą poczty elektronicznej bądź innymi środkami komunikacji na odległość i przedstawienia oferty naszej spółki. Dane te w szczególności nie są udostępniane osobom trzecim.

Logi serwera

Przekazanie danych przez stronę www.supercarday.pl za pomocą któregokolwiek z udostępnionych na tej stronie formularzy nie pozbawia użytkownika prawa wglądu, weryfikacji oraz modyfikacji danych, a także ich usunięcia zgodnie z postanowieniami ustaw z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Aby usunąć dane użytkownika z bazy należy wysłać e-mail na adres info@supercarday.pl oraz podać zakres danych do usunięcia.